خلاصه » محصولات » پرس‌های هیدرولیک دروازه‌ای

پرس‌های هیدرولیک دروازه‌ای


پرس‌های هیدرولیک دروازه‌ای

 

 

 

تجربه موفق تولید پرسهای ضربه ای در شرکت خاورپرس انگیزه ای شد تا در اوایل دهه هفتاد با تشویق مشتریان، طراحی و تولید پرسهای هیدرولیک نیز در دستور کار این شرکت قرار گیرد. خوشبختانه تلاش همکارانمان در بخش طراحی و مهندسی موجب شد تا با الگوبرداری از بهترین نمونه های روز دنیا ، پرسهای هیدرولیک این شرکت نیز رضایت تولیدکنندگان کشور را به همراه داشته باشد و این شرکت را در ردیف بهترین سازندگان پرسهای هیدرولیک در کشور قرار دهد. 
پرسهای هیدرولیکی که به صورت تیپ در این شرکت تولید می شوند به دو گروه c شکل (در ظرفیتهای 63 و 100 تن) و دروازه ای (در ظرفیتهای 160 تن و بالاتر) تقسیم می شوند . کاربرد این پرسها غالباً فرمدهی و کشش عمیق قطعات ساخته شده از ورق فلزی خصوصا در صنعت خودرو و لوازم خانگی می باشد. 
به سبب انعطاف پذیری سیستمهای هیدرولیک در کنترل پارامتر هایی از قبیل نیرو، موقعیت ، سرعت و زمان ، انواع پرسهای هیدرولیک با کاربریهایی مختلف و خاص نیز در این شرکت به صورت سفارشی طراحی و تولید می شوند. 
لطفا جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی روی پیوندهای زیر کلیک نمایید.
پرس‌های هیدرولیک دروازه‌ای

 

پرسهای هیدرولیک دروازه ای با بدنه یکپارچه و یک جک اصلی در ظرفیتهای 160 ال 500 تنHD
 مشخصات فنی
 HD 500HD 400HD 315HD 250HD 200HD 160مدل دستگاه
 500040003150250020001600kNظرفیت پرس
 25002000160012501000800kNظرفیت کوشن
 1000 / 1200800 / 1000800 / 1000650 / 800500 / 650500 / 650mmکورس اسلاید
 500 / 600400 / 500400 / 500325 / 400250 / 325250 / 325mmکورس کوشن
 1600 / 19001300 / 16001300 / 16001000 / 1300800 / 1000800 / 1000mmحداکثردهانه
 1500 x 1500
1800 x 1200
1500 x 1500
1800 x 1200
1500 x 1500
1800 x 1200
1500 x 1400
1500 x 1200
1300 x 1300
1500 x 1200
1100 x 1100 
1200 x 900
mmابعاد میز
 1500 x 1500
1800 x 1200
1500 x 1500
1800 x 1200
1500 x 1500
1800 x 1200
1500 x 1400
1500 x 1200
1300 x 1300
1500 x 1200
1100 x 1100 
1200 x 900
mmابعاد میز اسلاید
 1200 x 1200
1500 x 900
1200 x 1200
1500 x 900
1200 x 1200
1500 x 900
1300 x 1000
1300 x 900
1100 x 1000
1300 x 900
900 x 800 
1000 x 700
mmابعاد صفحه کوشن
 200200200200--mm/sسرعت سقوط آزاد
 202224264550mm/sسرعت پایین آمدن
 888111210mm/sسرعت زیر بار
 100100110110165210mm/sسرعت برگشت
 1 x 551 x 451 x 371 x 371 x 301 x 22kWتعداد و توان موتور اصلی
 
 HD
 امکانات و تجهیزات استاندارد
 • سیلندرهای هونینگ شده
 • راهنماهای اسلاید با پوشش آلیاژ فسفر برنز
 • بیرون انداز مکانیکی
 • کوشن هیدرولیک
 • کنترل پی ال سی
 • مدهای مختلف کنترل : لحظه ای ، تک ضرب ، اتوماتیک و فشارسازی معین
 • کنترل فشار پروپرشنال برای اسلاید و کوشن
 • کنترل موقعیت اسلاید توسط لیمیت سوییچ یا سنسور (160 و 200 تن)
 • کنترل موقعیت کوشن توسط لیمیت سوییچ یا سنسور
 • کنترل موقعیت اسلاید توسط ابزار دقیق (250، 315، 400 و 500 تن)
 • سوییچ فشار جهت ایمنی سیستم هیدرولیک
 • مبدل حرارتی آبی
 • تانک روغن مجهز به نمایشگرهای سطح و دمای روغن ، دریچه های سرویس و تنفس ، فیلتر در مسیر مکش و شیر تخلیه
 HD
 امکانات و تجهیزات سفارشی
Optional
 • سرعت متغیر
 • پرده محافظ نوری
 • قفل اسلاید (315، 400 و 500 تن)
 • کنترل موقعیت اسلاید توسط ابزار دقیق (160 و 200 تن)
 • کنترل موقعیت کوشن توسط ابزار دقیق
 • کنترل نیرو توسط لودسل
 • مبدل حرارتی هوایی
 • فیلتر در خط فشار
 • ضربه گیر هیدرولیکی
 • تجهیزات اتوماسیون
 
پرسهای هیدرولیک دروازه ای با بدنه چندتکه و دو جک اصلی در ظرفیتهای 250 الی 1000 تنHDM 2
 مشخصات فنی
 HDM2 1000HDM2 800HDM2 630HDM2 500HDM2 400HDM2 315HDM2 250مدل دستگاه
 10000800063005000400031502500kNظرفیت پرس
 5000400031502500200016001250kNظرفیت کوشن
 1000 / 12001000 / 12001000 / 1200800 / 1000800 / 1000800 / 1000650 / 800mmکورس اسلاید
 500 / 600500 / 600500 / 600400 / 500400 / 500400 / 500325 / 400mmکورس کوشن
 1600 / 19001600 / 19001600 / 19001300 / 16001300 / 16001300 / 16001000 / 1300mmحداکثر دهانه
 2000 x 32002000 x 32001500 x 25001500 x 25001500 x 25001500 x 25001500 x 2500mmابعاد میز
 2000 x 32002000 x 32001500 x 25001500 x 25001500 x 25001500 x 25001500 x 2500mmابعاد میز اسلاید
 1650 x 27001650 x 27001200 x 21001200 x 21001200 x 21001200 x 21001200 x 2100mmابعاد صفحه کوشن
 250250250230230230230mm/sسرعت سقوط آزاد
 15 / 3015 / 3015 / 3025 / 5027 / 5417 / 3522 / 45mm/sسرعت پایین آمدن
 5 / 105 / 105 / 107 / 149 / 189 / 187 / 14mm/sسرعت زیر بار
 75 / 15070 / 14075 / 150100 / 200100 / 20070 / 14065 / 130mm/sسرعت برگشت
 2 x 752 x 552 x 552 x 452 x 452 x 372 x 22kWتعداد و توان موتور اصلی
 
 HDM 2
 امکانات و تجهیزات استاندارد
 • سیلندرهای هونینگ شده
 • راهنماهای اسلاید با پوشش آلیاژ فسفر برنز
 • قفل اسلاید
 • کوشن هیدرولیک
 • ضربه گیر هیدرولیکی
 • کنترل پی ال سی
 • مدهای مختلف کنترل : لحظه ای ، تک ضرب ، اتوماتیک و فشارسازی معین
 • کنترل فشار پروپرشنال برای اسلاید و کوشن
 • کنترل موقعیت اسلاید توسط ابزار دقیق(400 الی 1000 تن)
 • کنترل موقعیت کوشن توسط ابزار دقیق (400 الی 1000 تن)
 • کنترل موقعیت اسلاید توسط لیمیت سوییچ یا سنسور (250 و 315 تن)
 • کنترل موقعیت کوشن توسط لیمیت سوییچ یا سنسور (250 و 315 تن)
 • سوییچ فشار جهت ایمنی سیستم هیدرولیک
 • فیلتر در خط فشار
 • مبدل حرارتی آبی
 • تانک روغن مجهز به نمایشگرهای سطح و دمای روغن ، دریچه های سرویس و تنفس ، فیلتر در مسیر مکش و شیر تخلیه
 • بیرون انداز مکانیکی (250 و 315 تن)
 HDM 2
 امکانات و تجهیزات سفارشی
Optional
 • سرعت متغیر
 • پرده محافظ نوری
 • کنترل موقعیت اسلاید توسط ابزار دقیق (250 و 315 تن)
 • کنترل موقعیت کوشن توسط ابزار دقیق (250 و 315 تن)
 • کنترل نیرو توسط لودسل
 • مبدل حرارتی هوایی
 • بیرون انداز مکانیکی (400 الی 1000 تن)
 • میز متحرک (800 و 1000 تن)
 • تجهیزات اتوماسیون
 
پرسهای هیدرولیک دروازه ای با بدنه چند تکه و چهار جک اصلی در ظرفیتهای 630 ال 1250 تنHDM 4
 مشخصات فنی
 HDM4 1250HDM4 1000HDM4 800HDM4 630مدل دستگاه
 125001000080006300kNظرفیت پرس
 6300500040003150kNظرفیت کوشن
 1200 / 14001200 / 14001200 / 14001000 / 1200mmکورس اسلاید
 600 / 700600 / 700600 / 700500 / 600mmکورس کوشن
 1900 / 22001900 / 22001900 / 22001600 / 1900mmحداکثر دهانه
 2500 x 4000
3500 x 5000
2500 x 4000
3500 x 5000
2500 x 4000
3500 x 5000
2500 x 4000
3500 x 5000
mmابعاد میز
 2500 x 4000
3500 x 5000
2500 x 4000
3500 x 5000
2500 x 4000
3500 x 5000
2500 x 4000
3500 x 5000
mابعاد میز اسلاید
 2100 x 3600
3100 x 4600
2100 x 3600
3100 x 4600
2100 x 3600
3100 x 4600
2100 x 3600
3100 x 4600
mmابعاد صفحه کوشن
 250250250250mm/sسرعت سقوط آزاد
 15 / 3020 / 4025 / 5030 / 60mm/sسرعت پایین آمدن
 6 / 127 / 148 / 16

10 / 20

mm/sسرعت زیر بار
 70 / 14080 / 16090 / 180125 /250mm/sسرعت برگشت
 2 x 902 x 902 x 752 x 75kWتعداد و توان موتور اصلی
 
 HDM 4
 امکانات و تجهیزات استاندارد
 • سیلندرهای هونینگ شده
 • راهنماهای اسلاید با پوشش آلیاژ فسفر برنز
 • قفل اسلاید
 • کوشن هیدرولیک
 • ضربه گیر هیدرولیکی
 • کنترل پی ال سی
 • مدهای مختلف کنترل : لحظه ای ، تک ضرب ، اتوماتیک و فشارسازی معین
 • کنترل فشار پروپرشنال برای اسلاید و کوشن
 • کنترل موقعیت اسلاید توسط ابزار دقیق
 • کنترل موقعیت کوشن توسط ابزار دقیق
 • سوییچ فشار جهت ایمنی سیستم هیدرولیک
 • فیلتر در خط فشار
 • مبدل حرارتی آبی
 • تانک روغن مجهز به نمایشگرهای سطح و دمای روغن ، دریچه های سرویس و تنفس ، فیلتر در مسیر مکش و شیر تخلیه
 • میز متحرک
 HDM 4
 امکانات و تجهیزات سفارشی
Optional
 • سرعت متغیر
 • پرده محافظ نوری
 • کنترل نیرو توسط لودسل
 • مبدل حرارتی هوایی
 • تجهیزات اتوماسیون
پرسهای هیدرولیک کارگاهی در ظرفیتهای 25 الی 100 تنHW
 مشخصات فنی
  HW 100HW 80HW 63 (تصویر)HW 50HW 40HW 25مدل دستگاه
  1000800630500400250kNظرفیت پرس
  300300300300300300mmکورس
  750750750750750750mmحداکثر دهانه
  150150150150125125mmحداقل دهانه
  3 x 2003 x 2004 x 1504 x 1505 x 1255 x 125mmتنظیمات میز
  11001000900900800750mmفاصله ستونها از جلو
  400350300250250200mmفاصله ستونها از جانب
 
 HW
 امکانات و تجهیزات استاندارد
 • سیلندرهای هونینگ شده
 • ابزار پرسکاری
 • قطعات نگهدارنده
 • تنظیم میز توسط سیلندر پرس
 • کنترل پی ال سی ( تصویر )
 • کنترل کورس توسط لیمیت سوییچ یا سنسور
 • سوییچ فشار جهت ایمنی سیستم هیدرولیک
 • نمایشگر فشار
 • تانک روغن مجهز به نمایشگرهای سطح و دمای روغن ، دریچه های سرویس و تنفس ، فیلتر در مسیر مکش و شیر تخلیه
 HW
 امکانات و تجهیزات سفارشی
Optional
 • کنترل دستی
 • حفاظ ایمنی نیوماتیک


سایر محصولات