خلاصه » خدمات » ماشین کاری سنگین

ماشین کاری سنگین


ماشین کاری سنگین

تراشکاری فلنچ تا قطر 5000 و ضخامت 750 میلیمتر

تراشکاری عمودی قطعات (کاروسل ) تا قطر 2500mm و ارتفاع 1700mm

سوراخکاری قطعات تا قطر 100 میلیمتر

بورینگ کاری قطعات با عرض 6000 ارتفاع 4000 میلیمتر

تراشکاری افقی قطعات (DP ) تا طول 2000میلیمتر و قطر 2000 میلیمتر

فرزکاری NC قطعات با عرض 4000 و طول 12000 میلیمتر

فرزکاری CNC قطعات با عرض 3200 و طول 8000 میلیمتر

تراشکاری افقی قطعات به طول 12000 و عرض 4000 میلیمتر


ماشین کاری سنگین

 

ماشین کاری سنگین

ماشین کاری سنگین


سایر محصولات