خدمات صنعتی

فضای تولیدی این شرکت متشکل از ده سالن مرتفع بهم پیوسته است که به شکل حرف U جانمایی شده و جمعا 15000 متر مربع وسعت دارند.  بالغ بر 40 دستگاه جرثقیل سقفی با ظرفیتهای گوناگون در این سالنها نصب شده اند که امکان جابجایی قطعات بزرگ تا وزن 120 تن و ارتفاع 15 متر را میسر می سازندماشین آلات و تجهیزات فراهم آمده در این مجموعه در کنار کادر متخصص و دانش فنی موجود دراین شرکت، امکان انجام فرایندهای تولیدی به شرح زیر را در این شرکت فراهم می نمایند

فارسی