نیروی انسانی

بدون شک با ارزش‌ترین سرمایه ما، همکاران متخصص و پرتلاشمان در این شرکت هستند. تعداد پرسنل خاورپرس در حال حاضر بالغ بر 140 نفر است که در بخش‌های گوناگون فعالیت می نمایند

همواره تلاش می کنیم تا با طراحی و برگزاری آموزشهای درون و برون سازمانی سطح علمی خود را ارتقا بخشیم تا بتوانیم به بهترین نحو پاسخگوی خواستهای روز افزون و بحق مشتریان این شرکت باشیم. 

با توجه به قدمت این شرکت، شماری از عزیزانی که از سالهای جوانی در این شرکت مشغول به کار بوده اند، هم اکنون به افتخار بازنشستگی نائل شده اند. 

مایه مباهات ما است که هم همکاران بازنشسته و هم همکارانی که در موسسات دیگر مشغول فعالیت شده اند همواره ارتباط صمیمانه شان با مجموعه خاورپرس را حفظ نموده اند و کماکان از تخصص و تجربیات ایشان بهره می بریم.

فارسی