پرس‌های هیدرولیک خاص

پرس های هیدرولیک خاص

به سبب انعطاف پذیری سیستم های هیدرولیک در کنترل پارامتر هایی نظیر نیرو، موقعیت ، سرعت و زمان ، انواع پرس های خاص هیدرولیک با کاربریهایی مختلف از قبیل:

– پرس های مونتاژ 

– پرس های تست 

– پرس های متالورژی پودر 

– پرس های تابگیری 

– پرس های ساخت عدسی 

– پرس های با سه عملکرد جهت کشش عمیق 

– پرس های کشتی سازی 

– پرس های فورج سردکار 

– پرس های آببندی قالب 

– پرس های آرایش قطعات 

توسط این شرکت مطابق با نیازهای مشتریان طراحی و تولید میشوند که در این صفحه نمونه هایی از آنها از نظرتان می گذرند.

پرس هیدرولیک با میز متحرک

ظرفیت :40 تن 

کورس اسلاید : 800 میلیمتر 

1000 mm : حداکثر دهانه 

2300 x 1200 mm : ابعاد اسلاید 

2300 x 1200 mm : ابعاد میز متحرک

کاربری : برش و تریم پوشش داخل یخچال

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با بخش فروش این شرکت تماس حاصل نمایید. 

 پرس هیدرولیک مونتاژ

ظرفیت : 5 تن 

کورس اسلاید : 500 میلیمتر

700 mm : حداکثر دهانه 

کنترل نیرو توسط لودسل با دقت یک درصد ظرفیت پرس 

کاربری : مونتاژ گژنپین

 

پرس مونتاژ با میز متحرک

ظرفیت : 50 تن 

کورس اسلاید : 200 میلیمتر 

600 x 250 mm : ابعاد اسلاید 

750 x 250 mm : ابعاد میز متحرک

کاربری : مونتاژ واشر سرسیلندر خودرو 

 پرس هیدرولیک افقی C شکل

ظرفیت : 50 تن 

500 mm : کورس اسلاید 

640 x 530 mm : ابعاد میز 

640 x 530 mm : ابعاد اسلاید 

مجهز به چهارنظام نگهدارنده قالب 

کاربری : تولید عایقهای الکتریکی 

پرس هیدرولیک افقی C شکل

 ظرفیت : 50 تن 

500 mm : کورس اسلاید 

640 x 530 mm : ابعاد میز 

640 x 530 mm : ابعاد اسلاید 

مجهز به چهارنظام نگهدارنده قالب 

کاربری : تولید عایقهای الکتریکی 

 پرس هیدرولیک دروازه ای گرم

ظرفیت : 400 تن 
کورس اسلاید : 500 میلیمتر 
1200
x 600 mm : ابعاد میز 
1200
x 600 mm : ابعاد اسلاید 
ابعاد صفحات حرارتی : 
1000
x 500 x 100 mm 
130 °
C : دمای قابل تنظیم 
کاربری : اتو کردن واشر سرسیلندر خودرو

فارسی