نمایشگاه بین المللی ایران متافو

  

شرکت در نمایشگاه بین المللی متافو 1397

شرکت خاور پرس با موفقیت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی متافو واقع در محل نمایشگاه بین المللی تهران در آذر ماه 1397 شرکت نمود.در این نمایشگاه مشخصات و نمونه هایی از پروژه های صنعتی دقیق و حساس انجام گرفته توسط این شرکت در معرض دید عموم قرار گرفت.

فارسی